GEIGER DECEMBERFEST 2023

Välkommen till årets sista GEIGER-fest. Vi besöker, liksom förra året, Cinnober Teater för decemberfesten med två akter, Jan Carleklev och Trio Colette.
Cinnober Teater, Masthuggsterrassen 3, Göteborg, kl. 19.00 lördagen den 16 december 2023. Biljetter: ord 120, pens/stud/medlem 100 kr. Förboka biljett genom att maila geigermusik@gmail.com.
JAN CARLEKLEV
Sandsångaren är ett konstverk som startar i ett sandkorn, en rörelse till stränder, havsbottnar och öknar. Det är en berättelse om människans rädsla för förändring. Sandsångaren är ett allkonstverk som blandar ljud, text och bild.
Jan Carleklevs konstnärskap är baserat på att lyssna. Han talar om att han ser sig själv som ett par stora öron med superkrafter som riktar uppmärksamhet mot röster som inte hörs, och skeenden som inte syns. Dessa superkrafter vill Carleklev dela med mig av till andra, för vi behöver lyssna mer noggrant till vår omvärld. Carleklev skapar sammanhang där han möter sin publiken i olika göranden och samlas kring nyfikenhet, och i förundran. Här är inget färdigt och det finns inga krav på att förstå, bara öppet, nyfiket undersökande tillsammans. Carleklev bjuder in till träffar med Insektskörer, Hemslöjdsorkesterar, publika ljudlaboratorium och andra situationer där publiken får vara delaktiga. Här blir konstverken till.
Det som växer ur dessa göranden, eller performativa sysslor ger handen och tanken chansen att skapa mening genom hela kroppen. Carleklev använder främst ljud som konstnärligt material och hanns bakgrund inom musik och scenkonsten lyser ofta igenom i hanns verk. Genom research, analyser, spekulationer och på ren intuition skapar Carleklev någon form av ljudkartor som relaterar till det vi ser omkring oss för stunden. Dessa ljudkartor kan ta olika former, små mekaniska hackspettar, väldiga ljudlurar i trä eller klingade ljudpromenader i naturen.
TRIO COLETTE
Vi är tre pianister som spelat all sorts musik. Pianister som undervisat, improviserat, kompat, spelat efter noter. Våra vägar har korsats på olika vis sedan 90-
talet, men vi har aldrig samarbetat. Vi har valt olika vägar i både uttryck och arbetssätt. Nu vill vi tillsammans utforska vad ett piano är och har varit. Både som fysiskt objekt men också som kulturellt objekt. Vi vill dekonstruera pianot bildligt, musikaliskt och ibland även fysiskt för att sen bygga upp det igen. När den 109-iga pianisten Colette Maze gick bort i november blev valet av namn till vår nya trio självklart.
http://sarasjodahl.com
http://idalunden.se
karinjohanssonpiano (instagram)
GEIGER Decemberfest genomförs med stöd av Göteborgs stads kulturförvaltning och Kulturrådet i samarbete med GAC.

 

Datum

lör 16 dec kl. 19:00-21:00

Plats

Cinnober Teater
Masthuggsterrassen 3
413 18, Göteborg
Västra Götaland

Arrangör

Sociala medier