GEIGER Marsfest 2024

Välkomna till GEIGERs första festival 2024 som vi gör på 3:e våningen. Vi startar kl. 19.00 bägge dagarna så kom gärna lite innan. Förboka gärna biljett!
Program
FREDAG 1 MARS
Lisa Stenberg (SE)
Sisterloops (SE)
Palle Dahlstedt (SE)
LÖRDAG 2 MARS
Viktor Sandström (SE)
Duo Diabas (SE)
Spectro Duo (PL/IR)
Med reservation för ändringar i programordningen.
Biljetter 100/120 kr
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SISTERLOOPS är en performativ ljudkonst- och noise-duo, ett samarbete mellan scen- och mediakonstnären Marie Gavois och tonsättaren och musikern Alexandra Nilsson, baserade i Tyskland och Sverige. Duon har varit verksamma sedan 2013. SISTERLOOPS har uppträtt internationellt på noisefestivaler som dESTRUKTIVA i Mülheim an der Ruhr, Queer Noise Fest i Stockholm samt konserthus som Elbphilharmonie i Hamburg och Stockholms Konserthus, samt på scener som MS. Stubnitz Hamburg, Schwankhalle Bremen, Kunstpalast Museum Düsseldorf.
Broken Cymbals Project är SISTERLOOPS pågående projekt sedan 2017 där de arbetar med trasiga cymbaler och elektronik i varierande uppsättningar. Cymbalen tar plats som instrument, objekt och scenografi.
SISTERLOOPS is a performative sound art and noise duo, a collaboration between stage and media artist Marie Gavois and composer and musician Alexandra Nilsson, based in Germany and Sweden. The duo has been active since 2013.
SISTERLOOPS has performed internationally at noise festivals such as dESTRUKTIVA in Mülheim an der Ruhr, Queer Noise Fest in Stockholm as well as concert halls such as the Elbphilharmonie in Hamburg and Stockholms Konserthus, as well as on stages such as MS. Stubnitz Hamburg, Schwankhalle Bremen, Kunstpalast Museum Düsseldorf.
Broken Cymbals Project is SISTERLOOP’s ongoing project since 2017 where they work with broken cymbals and electronics in various sets. The cymbal takes place as instrument, object and scenography.
SISTERLOOPS are nasty academics,
strictly wild, brutally feminine,
we are amplified knives.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lisa Stenberg är en tonsättare och musiker från Luleå, baserad i Stockholm, erkänd för sitt djupgående arbete med EMS Synthi 100 synthesizer. Hennes kompositioner är ofta långvariga och långsamma, expanderar och utspelar sig i tid och rum. Textur och klang i relation till intensifierade lyssningssituationer och musik som förkroppsligad upplevelse är centralt i hennes arbete. Hennes musik har beställts och framförts på festivaler för experimentell och extrem musik, som Donaufestival, Norbergfestival, Intonal och documenta14 i Aten.
Lisa Stenberg is a composer and musician from Luleå, based in Stockholm, known for her profound work with the EMS Synthi 100 synthesizer. Her compositions are often long-durational and slow, expanding and unfolding in time and space. Texture and timbre in relation to intensified listening situations and music as embodied experience is central to her work. Her music has been commissioned and performed at festivals of experimental and extreme music, such as Donaufestival, Norbergfestival, Intonal and acclaimed documenta14 in Athens.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Viktor Sandström är en kompositör och musiker med bakgrund som cellist och pianist inom klassisk och improviserad musik. Ursprungligen från Göteborg med en examen i elektroakustisk musik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han är verksam som uppträdande musiker, samt inom teater och film som tonsättare och ljuddesigner. Under sin tid i Stockholm utvecklade han ett intresse för programmering och ickelinjära tekniker för komposition, vilket nu blivit det huvudsakliga verktyget. Viktor kommer att uppträda med musik för ett 4-kanaligt högtalarsystem, samt ett nyskrivet fixed-media stycke, nyligen uruppfört på festivalen Resonans i Piteå.
Viktor Sandström is a composer and musician with a background as a cellist and pianist in classical and improvised music. Originally from Gothenburg with a degree in electroacoustic music from the Royal Academy of Music in Stockholm. He is active as a performing musician, as well as in theater and film as a composer and sound designer. During his time in Stockholm, he developed an interest in programming and non-linear techniques for composition, which has now become the main tool. Viktor will perform with music for a 4-channel speaker system, as well as a newly written fixed-media piece, recently premiered at the festival Resonans in Piteå.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Spectro Duo, en ensemble som smälter samman borduner, brus, glitch, mikrotonalitet och icke-västerländska stämningssystem till en provocerande musikalisk ljudbild, ger sig ut på sin skandinaviska ”Trailblazers”-turné. Turnéns namn speglar musikernas upplevelser; de reste fram och tillbaka mellan olika länder som invandrare och hittade en kreativ bas i Norge. De kommer att presentera sin nya EP ”Travelers”, en berättelse om nykomlingar under pandemin, med hjälp av inspelningar från Norges nationaldag. Som bonus kommer de att framföra ”Inevitable Disintegration” – ett stycke om förändring och motståndskraft genom buller och borduner.
Spectro Duo, an ensemble that fuses drone, noise, glitch, microtonality and non-Western tuning systems into a provocative musical soundscape, is embarking on its ”Trailblazers” Scandinavian tour. The tour’s name reflects the musicians’ experiences; they travelled back and forth between different countries as immigrants and found a creative base in Norway. They’ll introduce their new EP ”Travelers”, a story about newcomers during the pandemic, using recordings from Norway’s National Day. As a bonus, they will perform ”Inevitable Disintegration” – a piece about change and resilience through the celebration of noise and drone.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Palle Dahlstedt är kompositör, ljudkonstnär, improvisatör och forskare. Han växte upp i Stockholm, studerade instrumental och elektronisk komposition vid högskolorna i Malmö och Göteborg. Han avslutade en tvärvetenskaplig doktorsexamen i avancerade algoritmer för datormusik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg 2004. Hans musik, allt från pianosolon, orkesterstycken till interaktiva mjukvaruinstallationer, har framförts på sex kontinenter och belönats med flera internationella priser (till exempel med Gaudeamuspriset 2001). I sin forskning utvecklar han nya teknologier för elektronisk improvisation och komposition och studerar datormodeller för konstnärlig kreativitet.
Palle Dahlstedt is a Composer, sound artist, improviser and researcher. He grew up in Stockholm, studied instrumental and electronic composition at the academies of Malmö and Gothenburg. He finished an interdisciplinary PhD in advanced algorithms for computer music at Chalmers University of Technology, Gothenburg in 2004. His music, ranging from piano solos over orchestra pieces to interactive software installations, has been performed on six continents, and been awarded several international prizes (for example with the Gaudeamus Prize 2001). In his research he develops new technologies for electronic improvisation and composition, and studies computer models of artistic creativity.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Duo Diabas är My Hellgren, cello, och Anna Svensdotter, flöjter, har spelat tillsammans som duo Diabas sedan 2017. I sin första produktion samarbetade de med kompositören Mirjam Tally, och har sedan dess fått ett antal verk skrivna till duon. Diabas sound har beskrivits som ” en delikat musikalisk väv med mystiska och intrigerande undertoner”
På Geigers Marsfest kommer detta fram i Annie Hui-Hsin Hsie’s (AUS/US) verk ’Thin Air Between Skins’, och Mirjam Tallys (SE) ’Luminescent Seas’. I stark kontrast till Hsie och Tally står ’Nightwatchers’ av Hanna Hartman (SE/DE).
Diabas är också en tredjedel av manifestnominerade GAHLMM.
Duo Diabas is My Hellgren, cello, and Anna Svensdotter, flute, have played together as duo Diabas since 2017. In their first production, they collaborated with the composer Mirjam Tally, and have since had a number of works written for the duo. Diaba’s sound has been described as ”a delicate musical fabric with mysterious and intriguing undertones”
At Geiger’s Marsfest, this comes to light in Annie Hui-Hsin Hsie’s (AUS/US) work ’Thin Air Between Skins’, and Mirjam Tally’s (SE) ’Luminescent Seas’. In stark contrast to Hsie and Tally is ’Nightwatchers’ by Hanna Hartman (SE/DE).
Diabas is also one third of the sextet GAHLMM whose debut album is nominated for the Manifestpris for best experimental album.
Vägbeskrivning och tillgänglighet:
KOLLEKTIVTRAFIK
Spårvagn: 3 och 9. Hållplats Vagnhallen Majorna
Buss: 30, 64, 90 och 91. Hållplats Klippan
Båt: Älvsnabben. Hållplats Klippans färjeläge
BIL ELLER CYKEL
Infart från Karl Johansgatan, mitt emot Vagnhallen Majorna, in på Banehagsgatan. Ta första tvärgata till höger och sedan direkt till vänster in på Sockerbrukets gård. Bilparkering finns vid vattnet. Cyklister kan också ta cykelvägen längs hamnen.
TILLGÄNGLIGHET
3:e Våningen är funktionshinderanpassat med stor hiss, breda dörrar, låga trösklar, anpassad WC och flyttbara stolar vid scenens gradäng.
GEIGERs arrangemang görs med stöd av Göteborgs stads kulturförvaltning och Kulturrådet i samarbete med GAC (Göteborg Artist Center)

Pris

100/120 SEK kr

Datum

fre 1 mar kl. 19:00 - lör 2 mar 22:00

Plats

3:e Våningen
Sockerbruket 9
414 51, Göteborg
Västra Götaland
070-272 17 71

Arrangör

Sociala medier